หน้าแรก ข้อมูลจังหวัดชัยภูมิ สถานที่น่าเที่ยว สารานุกรมเที่ยวชัยภูมิ ภาพกิจกรรม ติดต่อฉัน  
 
 
 
แสดงข้อมูลที่สืบค้น
ปิดหน้านี้

ผ้าไหมมัดหมี่

          ผ้าไหมมัดหมี่อำเภอบ้านเขว้า เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุ ควบคู่กับชุมชนชาวอำเภอบ้านเขว้ามาตั้งแต่อดีตกาล ซึ่งเริ่มมาจากการทอเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันจากปู่ย่า ตายายสู่ลูกหลาน เป็นการสืบทอดภูมิปัญญามาจากบรรพบุรุษ ที่พัฒนามาจนถึงปัจจุบัน เน้นความปราณีตสวยงาม ละเอียดอ่อนลวดลายบนผืนผ้าได้แนวคิดจากวิถีในการดำรงชีวิตที่อาศัยธรรมชาติที่อยุ่รอบข้างมาเป็นแนวคิดในการออกแบบลวดลายบนผืนผ้า เช่น สายน้ำไหล ต้นไม้ ซึ่งผ้าไหมมัดหมี่เป็นผ้าเป็นผ้าที่มีคุณค่าในอดีตกาลนิยมใส่ไปในงานพิธีที่เป็นมงคล ผ้าไหมจึงเป็นศิริมงคลแกผู้ส่วมใส่