หน้าแรก ข้อมูลจังหวัดชัยภูมิ สถานที่น่าเที่ยว สารานุกรมเที่ยวชัยภูมิ ภาพกิจกรรม ติดต่อฉัน  
 
 
 
แสดงข้อมูลที่สืบค้น
ปิดหน้านี้

ผ้าขิด

          แหล่งทอผ้าขิดบ้านโนนเสลา ตั้งอยู่หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองตูม เป็นแหล่งทอผ้าขิดแหล่งใหญ่ที่สุด ของชัยภูมิ ชาวบ้านโนนเสลาสืบทอดการทอผ้าขิดมาแต่ครั้งปู่ย่าตายาย โดยทอผ้าใช้เองแทบทุกครัวเรือน มีการตั้งกลุ่มแม่บ้านขึ้นเมื่อปี ๒๕๒๑ และได้พัฒนาลวดลาย สีสัน ผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด มีจำหน่ายทั้งผ้าฝ้ายมัดหมี่ ผ้าขิดไหม ผ้าคลุมไหล่ ผ้าปูโต๊ะ กระเป๋าผ้า และ หมอนขิด