หน้าแรก ข้อมูลจังหวัดชัยภูมิ สถานที่น่าเที่ยว สารานุกรมเที่ยวชัยภูมิ ภาพกิจกรรม ติดต่อฉัน  
 
 
 
แสดงข้อมูลที่สืบค้น
ปิดหน้านี้

ผ้ามัดหมี่ลายขัดพื้นฐาน

          ผ้าไหมมัดหมี่อำเภอบ้านเขว้า เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน ควบคู่กับชุมชนอำเภอบ้านเขว้ามาตั้งแต่อดีตกาล ซึ่งเริ่มจากการทอผ้าเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันจากปู่ยาตายาลูกหลาน เป็นการสืบทอดภูมิปัญญามาจากบรรพบุรุษที่พัฒนามาจนถึงปัจจุบัน เน้นความปราณีต ละเอียดอ่อน ลวดลายบนผืนผ้าได้แนวคิดมาจากวิถึชีวิตในการดำรงชีวิตที่อาศัยธรรมชาติที่อยู่รอบข้างมาเป็นแนวคิดในการออกแบบลวดลายบนผืนผ้า ผ้าไหมมัดหมี่เป็นผ้าที่มีคุณค่า ในอดีตกาลผ้ามัดหมี่นิยมส่วมใส่ไปในงานพีธีที่เป็นศิริมงคล ผ้าไหมมัดหมี่จึงเป็นศิริมงคลแก่ผู้สวมใส่ และผ้าไหมมัดหมี่ลายขัดพื้นฐาน เป็นลายดังเดิมที่อยู่คู่กับอำเภอบ้านเขว้ามาแล้วร้อยปี


ร้านค้าแนะนำ :

  • ร้าน.............. เบอร์โทร..............
  • ร้าน.............. เบอร์โทร..............
  • ร้าน.............. เบอร์โทร..............