หน้าแรก ข้อมูลจังหวัดชัยภูมิ สถานที่น่าเที่ยว สารานุกรมเที่ยวชัยภูมิ ภาพกิจกรรม ติดต่อฉัน  
 
 
 
แสดงข้อมูลที่สืบค้น
ปิดหน้านี้

ผ้าไหมมัดหมี่ลายหมี่ขั้นสอดหางกระรอก

          ผ้าไหมมัดหมี่อำเภอบ้านเขว้า เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน ควบคู่กับชุมชนอำเภอบ้านเขว้ามาตั้งแต่อดีตกาล ซึ่งเริ่มมาจากการทอผ้าเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันจากปู่ยา ตายาย สู่ลูกหลาน เป็นการสืบทอดภูมิปัญญามาจากบรรพบุรุษ ที่นำมาพัฒนาจนถึงปัจจุบัน เน้นความปราณีต สวยงาม ละเอียดอ่อน ลวดลายบนพื้นผ้าได้แนวคิดมาจากการดำรงชีวิตที่อาศัยธรรมชาติที่อยู่รอบข้างมาเป็นแบบในการคิดลวดลายผ้า ซึ่งผ้าไหมมัดหมี่เป็นผ้าที่มีคุณค่าในอดีตกาลนิยมใส่ไปในงานพิธีที่เป็นศิริมงคล ผ้าไหมมัดหมี่จึงเป็นศิริมงคลแก่ผู้สวมใส่