หน้าแรก ข้อมูลจังหวัดชัยภูมิ สถานที่น่าเที่ยว สารานุกรมเที่ยวชัยภูมิ ภาพกิจกรรม ติดต่อฉัน  
 
 
 
แสดงข้อมูลที่สืบค้น
ปิดหน้านี้

ผ้าไหมมัดหมี่ลายสายการบิน

          ผ้าไหมมัดหมี่อำเภอบ้านเขว้า เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุ ควบคู่กับชุมชนชาวอำเภอบ้านเขว้ามาตั้งแต่อดีตกาล ซึ่งเริ่มจากการทอผ้าใช้ในชีวิตประจำวันจากปู่ย่า ตายาย สู่ ลูกหลาน เป็นการสืบทอดภูมิปัญญามาจากบรรพบุรุษ ที่พัฒนามาจนถึงปัจจุบัน เน้นความปราณีต ละเอียดอ่อน ลวดลายบนพื้นผ้าได้แนวคิดจากวิถีชีวิตในการดำรงชีวิต ที่อาศัยธรรมชาติที่อยู่รอบข้างมาเป็นแบบในการคิดลวดลาย ซึ่งผ้าไหมัดหมี่ลายสายการบินได้แนวคิดจากผู้ผลิตได้เห็นตราของสายการบิน ไทย ที่อยู่บนเครื่องบินจะได้นำมาเป็นแนวคิดในการคิดลวดลายบนผืนผ้า และผ้าไหมมัดหมี่เป็นผ้าที่มีคุณค่า ในอดีตกาลนิยมใส่ไปในงานพิธีที่เป็นศิริมงคล ผ้าไหมจึงเป็นศิริมงคลแก่ผู้สวมใส่